Thrustmaster TH8A Gear Shift Add-On(TH8A 全金屬手排器)

SKU: GAMTHR-4060059
存貨狀態:

現貨


Thrustmaster TH8A Gear Shift Add-On(TH8A 全金屬手排器)

‧ 全金屬制造,支援手排7速+R檔 / 加減檔 (+/-)
‧ 注意: 此產品是加裝配件,需配合 T500 / T300 / T150 / TX 系列使用
‧ 於 PC 電腦上,可配合其他品牌的方向盤使用

HK$2,099

現貨

主頁
優惠情報
網店
砌機/散料
收藏
帳戶
搜尋
×
×