,

ASUS USB-C2500 USB Type-A 2.5G Ethernet Adapter

SKU: NETASUUSB-C2500
存貨狀態:

無貨


ASUS USB-C2500 USB Type-A 2.5G Ethernet Adapter
Basco Technology Ltd
香港葵涌大連排道35-41號金基工業大廈21樓A室
Tel: 3173 6080 Fax: 3173 6086

漢科電腦公司客戶服務中心
九龍觀塘鴻圖道44至46號世紀工商中心7樓712室
維修查詢熱線: (852) 3626 9999 Fax: 36269978

HK$499

無貨

主頁
優惠情報
網店
砌機/散料
收藏
帳戶
搜尋
×
×